Liên hệ chúng tôi
Liu

Số điện thoại : 13706155230

QC Hồ sơ
Kiểm soát chất lượng nghiêm ngặt

Chúng tôi có Hệ thống kiểm soát chất lượng nghiêm ngặt để kiểm soát chất lượng bao gồm cả quá trình thiết kế, sản xuất và lắp đặt kết cấu thép, chúng tôi phải khẳng định sự tách biệt nghiêm ngặt nhất của kết cấu thép và làm cho các công trình trở nên hoàn hảo.

 • Yixing Feifan Ceramics Co.,Ltd
  Tiêu chuẩn: ISO9001 certification
  Số:
  ngày phát hành: 2012-10-16
  Ngày hết hạn: 2015-10-15
  Phạm vi/phạm vi: Production and after-sales service of industrial ceramic products
  cấp bởi: Beijing Trademark Certification Center